Het is je vast niet ontgaan. Winkels sluiten met bosjes hun deuren. Het winkelend publiek heeft haar pijlen op een andere manier van shoppen gericht. Juist, het webshoppen! En we zien dat (startende) webwinkeliers daar dankbaar gebruik van maken. Maar ken jij als webwinkelier ook de juridische eisen die er aan je webshop- avontuur gesteld worden? Je verkoopt immers online aan consumenten die als kwetsbaar gezien worden en bij wet vergaand beschermd zijn. Ik vertel je er meer over.

Informatieplicht

Als webwinkelier heb je zogenaamde informatieplichten. Zo moet je duidelijk je bedrijfsgegevens op je website vermelden. Omdat je als webwinkelier elektronische overeenkomsten sluit met je klanten moet je bijvoorbeeld ook duidelijk de voornaamste kenmerken van de producten op je website vermelden. Ook moet bijvoorbeeld aangegeven worden hoe het bestelproces eruit ziet, of de klant het product mag retourneren, hoe het leverproces is geregeld, wijze van prijsvermelding, of er garantie geldt, hoe het aankoopbedrag betaalt moet worden… en zo kunnen wij nog wel even doorgaan. Voldoe je niet aan die informatieverplichtingen dan mag je klant de overeenkomst vernietigen of ontbinden. Bovendien ben je ook niet veilig voor de toezichthouder de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Die kan jou namelijk voor de onjuiste/onvolledige verstrekking van die informatie beboeten. #LIEVERNIET!

Conformiteiteis

Conformiteitseis, klinkt indrukwekkend. In feite is het niets meer dan dat het door jou aangeboden product moet voldoen aan de verwachtingen die je daarvan hebt geschept bij jouw klanten. Maar wat mag je dan precies verwachten van een product? Dat hangt ervan af! Als je van een middelmatig product de verwachting bij jouw klanten opwekt dat zij daarmee het lot in de loterij hebben ‘gewonnen’ dan ontstaat daarover vaak een conflict. Wees dus eerlijk over de kwaliteit van jouw producten. #BONJEMETDEKLANTEN! Het kost je uiteindelijk alleen meer tijd en geld om alsnog te voldoen aan de verwachting die je geschept hebt, aangezien je verplicht bent om ervoor te zorgen dat het product aan de conformiteitseis voldoet door vervanging of herstel daarvan.

Herroepingsrecht

het herroepingsrecht,oftewel het recht van ontbinding, houdt in dat je van de koopovereenkomst af kan. Als webwinkelier moet je die mogelijkheid bieden omdat een klant uiteraard niet het product kan beoordelen zoals hij dat in een fysieke winkel kan doen. Het recht van ontbinding betstaat gedurende 14 dagen na ontvangst van het bestelde product. Dit mag uiteraard altijd langer zijn maar niet korter dan 14 dagen. Als het gaat om het online afsluiten van een dienst dan vangt de bedenktijd van 14 dagen aan op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Als een klant gebruik maakt van zijn recht op ontbinding dan ben je als webwinkelier verplicht om het aankoopbedrag terug te betalen. De klant is overigens niet verplicht te melden wat de reden is van ontbinding. #WAAROM?DAAROM!

Algemene voorwaarden

Hoewel het gebruik van algemene voorwaarden niet verplicht is, is het wel verstandig om die te hanteren. Op die manier hoef je niet bij iedere overeenkomst die je sluit aparte afspraken te maken. In de blog ‘Algemene voorwaarden gebruiken, moet dat nou echt?’ kun je hierover meer lezen.

Privacy

Het is heel gebruikelijk om je klanten aanbiedingen te doen aan de hand van bijvoorbeeld eerdere bestellingen. Ook komt het vaak voor dat hele klantenbestanden worden doorverkocht aan derden. Dat is in principe toegestaan mits je dat ook opneemt in je privacyverklaring. Als een klant zijn gegevens achterlaat op je webshop, en je wenst zijn gegevens te gebruiken voor bepaalde doeleinden, dan dien je daar toestemming voor te verkrijgen voor het verwerken van die gegevens. Ook dien je in het geval van verwerking van persoonsgegevens passende technische maatregelen te nemen om bijvoorbeeld onrechtmatige verwerking of verlies van die gegevens tegen te gaan. Dit soort zaken kun je in de privacyverklaring onderbrengen die door de klant eenvoudig terug te vinden moet zijn op de website.

Was dit het?

Nee, was het maar zo eenvoudig. Het bovenstaande is slechts een korte schets van de eisen die aan jou als webwinkelier gesteld worden. Wil je meer weten over het online ondernemen, heb je hulp nodig bij het opstellen van de juridische documenten voor je webwinkel of heb je het allemaal al geregeld maar wil je er nog een juridische quick scan doorheen laten halen? Neem dan gerust contact met ons op. #KOMTGOED!