Wanbetalers. Iedere ondernemer kent ze. Ze kunnen in het ergste geval zelfs voor een financiële ondergang van je bedrijf zorgen. #DATWILJENIET! Om dat te voorkomen is het van belang om (in een vroeg stadium) aan de bel te trekken. Hieronder leest u enkele tips die u kunnen helpen om wanbetalers tegen te gaan/te verminderen/ snel tot betalen te bewegen.

Tip 1: Afspraken maken/vastleggen

Maak vooraf goede afspraken (en leg die schriftelijk of per e-mail vast) over het betalen voor de door jou geleverde dienst of product. Op die manier kan je makkelijk terugkomen op eerder gemaakte afspraken indien een klant om welke reden dan ook niet betaalt.

Tip 2: Actie!

Wees consequent. Als de betaaltermijn van de factuur is verstreken, onderneem direct actie. Bijvoorbeeld door het sturen van een herrinering of door de klant direct te contacteren.

Tip 3: Dringend contact

Dat de klant koning is, weten we nou wel maar wees niet bang om een dringende maar wel vriendelijke toon aan te slaan. #GEWOONBETALEN

Tip 4: Ingebrekestelling

Voordat je de vordering uit handen geeft moet je zelf al actie ondernomen hebben richting de debiteur. Zo is het in ieder geval belangrijk dat je de debiteur een laatste mogelijkheid tot betalen geeft voordat je de vordering uit handen geeft. Dat wordt juridisch gezien ook wel een ‘ingebrekestelling’ genoemd in de volksmond ook wel bekend als de aanmaning.

Tip 5: Betaaltermijnen

Maak in je ingebrekestelling onderscheid in de hoedanigheid van jouw debiteur. Is de debiteur een particulier dan gelden er andere regels dan wanneer het gaat om een ondernemer. Zo mag je bij een ondernemer een uiterste betaaltermijn van 5 werkdagen verlangen terwijl je bij een particulier de zogenaamde 14 dagen termijn moet hanteren voordat je de vordering uit handen mag geven.

Tip 6: Nogmaals Actie!

Doe wat je zegt! #BLAFFENDEHONDENBIJTENNIET

Tip 7: Juridische hulp

Wacht niet te lang met het inschakelen van juridische hulp indien betaling uitblijft.

Tip 8: Hou je administratie goed bij

Met een (drukke) bedrijfsvoering kan het voorkomen dat rekeningen onopgemerkt niet of  laat verstuurd worden. Bedenk dan dat er in sommige gevallen een verjaringstermijn geldt van 5 jaren. Een klant hoeft dan de rekening niet meer te betalen. Zorg er dus voor dat je financiële administratie goed bijgehouden wordt.

Hoe EurekaRecht jou kan helpen?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling, sta je op het punt om een vordering uit handen te geven of heb je misschien al een (lang)lopende debiteurskwestie en je wilt dat de debiteur nu eens onderhand gaat betalen, wil je meer weten over het incasseren van gelden bij je debiteur(en)? Neem dan gerust contact met ons op. #KOMTGOED!