Algemene voorwaarden? Dat zijn toch die (vervelende) ‘kleine lettertjes’ die je bijna overal tegenkomt maar die niemand leest, dus waarom zou ik ze als ondernemer hanteren? Juist, dat zijn ze! Die ‘kleine lettertjes’ lijken misschien niet zo belangrijk, maar dat zijn ze wel. Ik vertel je waarom.

Wat zijn nu precies algemene voorwaarden?

Het is wettelijk gezien niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken als ondernemer, maar het is wel verstandig om ze te hanteren. Het is namelijk niet praktisch om telkens maar weer opnieuw dezelfde afspraken te moeten maken met (nieuwe) klanten. Algemene voorwaarden bieden in dat geval een uitkomst. Daarin neem je namelijk  standaardvoorwaarden op, die niet de kern van een overeenkomst aangeven,  en die dus voor alle (nieuwe) klanten moeten gelden. Want zeg nou eerlijk, een spel spelen zonder spelregels is toch ook geen doen.

Wanneer heb je ze nodig?

Vaak zie je het nut ergens niet van in totdat het te laat is. Ook in geval van het hanteren van algemene voorwaarden is dat niet anders. Ik merk in de praktijk dat (startende) ondernemers vooral bezig zijn met het ondernemen. De belangrijkste vraag die daarin voor hen centraal staat is dan ook ‘hoe zet ik mijn producten en/of diensten het beste op de kaart zodat ik mijn klantenbestand kan vergoten?’.  Dat is vaak ook het doel van een (startende) onderneming. Voor niets komt de zon op! En die kleine lettertjes? Ja, die worden vaak op de lijst ‘geen prioriteit’ gezet of zelfs niet eens overwogen. Je kunt ze gerust het ondergeschoven kindje noemen. Pas wanneer de pleuris uitbreekt en er een probleem/conflict is ontstaan wordt er door de ondernemer aan de bel getrokken. Dat is jammer, omdat dat vaak gepaard gaat met vervelende (financiële) gevolgen en met het verlies van klanten.
Begrijp me overigens niet verkeerd. Niet elk probleem/conflict is op voorhand te voorkomen met een goed pakketje aan algemene voorwaarden, maar je kan het grootste gedeelte daarmee wel zo goed mogelijk (vooraf) duidelijk vastleggen om ‘pleurismomenten’ achteraf te voorkomen.

Wat zegt de wet nou eigenlijk over die ‘kleine lettertjes’ ?

Dat ze wettelijk niet verplicht zijn wisten we al. Maar als je zo verstandig bent om ze wel te hanteren, dan zijn er regels opgenomen in de wet waaraan die algemene voorwaarden moeten voldoen. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen het hanteren van algemene voorwaarden voor enerzijds consumenten en anderzijds niet-consumenten zoals ondernemers. De wet kent namelijk dwingendrechtelijke regels, waar je dus niet van af mag wijken, als het gaat om voorwaarden die je wilt opnemen waarbij een consument contractspartij is. Een voorbeeld daarvan is het beperken of uitsluiten van jouw aansprakelijkheid voor eventuele wanprestatie of het beperken of uitsluiten van jouw aansprakelijkheid voor defecten aan een product. Dat is zo geregeld in de wet ter bescherming van die zwakkere partij (de consument dus). Die beschermende regels zijn ten opzichte van ondernemers niet dwingend, en dus mag je daar van af wijken. Dat betekent trouwens niet dat je ten opzichte van ondernemers dan maar helemaal los mag gaan in je algemene voorwaarden. In sommige gevallen, waarbij een ondernemer contractspartij is,  kan de rechter namelijk  oordelen dat bepaalde voorwaarden onaanvaardbaar zijn als er gekeken wordt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Ben je niet oplettend of gewoon te enthousiast en maak je toch gebruik van de verboden bepalingen, dan is het gevolg daarvan dat in ieder geval de consument die algemene voorwaarden (gedeeltelijk) mag vernietigen. Anders gezegd: een speler, van jouw goed bedacht spel, mag in dat geval gewoon lak hebben aan jouw spelregels. #ZUURGEZICHT

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Stel dat je je van je beste kant laat zien en gebruik maakt van algemene voorwaarden. Dan ben je er nog niet door ze, enkel op je website (ergens onderin verstopt), te plaatsen. Ze moeten natuurlijk nog wel onderdeel uitmaken van de overeenkomst (de kern) die je wilt sluiten. Door aanbod en aanvaarding van die algemene voorwaarden komen zij tot stand. Dat betekent kort gezegd dat de algemene voorwaarden van toepassing worden op het moment dat de klant de door jou uitgebrachte offerte (waarin naar die kleine lettertjes wordt verwezen) aanvaardt. Om helemaal het braafste jongetje van de klas te zijn is het zelfs beter om bij die offerte de algemene voorwaarden mee te sturen. Kan ik hieruit opmaken dat het er dus op neerkomt dat je in het aanbod al duidelijk moet maken dat er algemene voorwaarden van toepassing zijn? #JIJSNAPTHET

Terhandstelling algemene voorwaarden. Wat?!

Het komt er kort gezegd op neer dat je als ondernemer vóór of bij het sluiten van de overeenkomst de algemene voorwaarden moet geven aan de klant(het ter hand stellen dus). Maar, hoe doet een webwinkelier dat dan?  In dat geval kun je de contractspartij, vóór het sluiten van de overeenkomst, bekendmaken met de vindplaats van die algemene voorwaarden. Daarnaast deel je mee dat ze op verzoek gratis toegezonden kunnen worden. Het gaat er,  bij het ter hand stellen van algemene voorwaarden via de elektronische weg, omdat de contractspartij uitdrukkelijk moet hebben ingestemd met elektronische terhandstelling. Daarnaast moet duidelijk zijn waar er op een makkelijke wijze kennis van de algemene voorwaarden genomen kan worden PLUS moet er een mogelijkheid geboden worden om de algemene voorwaarden  op te kunnen slaan zodat ze later nog eens te bekijken zijn. Een enkele globale verwijzing naar de website is dan ook niet genoeg.

Wetswijziging terhandstelling algemene voorwaarden door dienstverleners

In januari 2012 is de wet versoepeld voor de wijze van het ter hand stellen van algemene voorwaarden door dienstverleners. Zo volstaat een dienstverlener door op iedere pagina van zijn website duidelijk middels een link een verwijzing naar de algemene voorwaarden te doen. Ook mag de dienstverlener aan zijn contractspartij een e-mail sturen met een link die hem rechtstreeks laat uitkomen bij de algemene voorwaarden. #SCHEELTWEERWERK

Hoe EurekaRecht jou kan helpen?

“Er komt dus toch meer bij kijken dan ik had gedacht” hoor ik vaak in de praktijk. En dat is zeker niet onterecht. Die ‘kleine lettertjes’ kunnen voor aardig wat juridische ongemakken zorgen als je die niet op orde hebt als ondernemer. Het maakt overigens niet uit of je al algemene voorwaarden hebt en er nog eens een juridische blik op wilt laten werpen of juist op zoek bent naar (een nieuwe set) algemene voorwaarden op maat. Bij online juristenkantoor EurekaRecht komen we er samen wel uit.

Neem gerust contact met ons op, #KOMTGOED